logo mastergrass 0

21 Chwefror 2018

 

Mae Cyswllt Ffermio’n rhoi cyfle i ffermwyr Cymru hogi eu sgiliau arbenigol mewn rheoli glaswelltir drwy gynnal cyfres o gyrsiau ar y pwnc penodol yma.

Nod Meistr ar Borfa Cymru yw helpu ffermwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn rheoli glaswelltir, a rhoi sgiliau ymarferol a hyder iddynt i wneud newidiadau ar eu ffermydd eu hunain.

Mae’r gweithdai tri diwrnod yn rhoi hyfforddiant lefel uwch yn benodol am laswelltir mewn perthynas â’r tri sector – bîff, llaeth a defaid – a bydd y rhain yn cael eu cynnal yn ystod y gwanwyn ar Safleoedd Arloesedd Cyswllt Ffermio yng ngogledd a gorllewin Cymru, yng Ngholeg Gelli Aur yn Sir Gaerfyrddin, ac yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Glynllifon.

Ar y cyrsiau yma, bydd ffermwyr yn dysgu sut i ddewis a sefydlu mathau ac amrywiaethau priodol o laswellt ar gyfer pori cylchdro dwys.

Bydd ffocws hefyd ar reoli pridd a seilwaith pori ac ar fesur a dehongli mesuriadau tyfiant y glaswellt i helpu i wneud penderfyniadau am y da byw sy’n pori.

Yn ôl Dewi Hughes, Rheolwr DatblyguTechnegol Cyswllt Ffermio, bydd ffermwyr sydd â’r wybodaeth yma’n gallu gwella eu cynnyrch llaeth a’u cyfraddau pesgi o borthiant a glaswellt wedi’i bori a gostwng eu costau mewnbwn yn gyffredinol.

Mae porfa’n sylfaen i systemau llawer o fusnesau bîff, llaeth a defaid yng Nghymru erbyn hyn, diolch i nifer o fentrau Cyswllt Ffermio, yn cynnwys cyfarfodydd grŵp trafod, clinigau ar themâu penodol a phrofion pridd gyda chymhorthdal.

Mae Cyswllt Ffermio’n cymryd hyn gam ymhellach erbyn hyn gyda phrosiect wedi’i ymroddi’n gyfan gwbl i faterion glaswelltir, meddai Mr Hughes.

“Mae Cyswllt Ffermio eisoes yn cynnig cyfleoedd o bob math i helpu ffermwyr wella eu dealltwriaeth a’u sgiliau mewn rheoli glaswelltir ac, o ganlyniad, mae ffermwyr Cymru wedi dod yn fwy gwybodus yn y maes yma,” meddai.

“Rhaid i ni sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gwybodaeth addas fel eu bod yn parhau i ddysgu mwy. Mae Meistr ar Borfa’n cynnig hyfforddiant lefel uwch fel bod ffermwyr glaswelltir arbenigol yn gallu parhau i symud ymlaen.”

Mae’r prosiect yma wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, cliciwch yma.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Troi syniadau’n realiti – Digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cyswllt Ffermio yn denu cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid ac arloeswyr gwledig
22 Mehefin 2022 Roedd y seren cyfryngau cymdeithasol, Tom
I ffwrdd i borfeydd newydd…14 o ffermwyr uchelgeisiol wedi’u dewis ar gyfer Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio 2022
21 Mehefin 2022 O atafaelu carbon i dyfu amrywiadau o wenith
Digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cyswllt Ffermio 2022 – cyfle i adfywio'r meddwl, y corff a'r busnes... diwrnod allan gyda gwahaniaeth i bob person busnes gwledig
8 Mehefin 2022 Mae Tom Pemberton, ffermwr ifanc o Swydd