Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni Rural Advisor. Mae Rhodri yn gyfreithiwr cymwysedig sy'n arbenigo mewn materion cyfreithiol gwledig. Ochr yn ochr â'i ymrwymiadau gwaith mae hefyd yn ffermio buches sy'n lloia yn y gwanwyn yn Llanerfyl, Sir Drefaldwyn gyda'i wraig Siwan.

Bydd y bennod hon yn canolbwyntio ar gyfreithlondeb cyflogaeth a pham mae'n bwysig cael contract staff cofnodedig cadarn yn ei le. Os ydych chi'n gyflogwr neu'n gyflogai yn y sector Amaeth, bydd y bennod hon yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i'w hystyried yn y rhifyn hanner awr hwn o hyd.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming