Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o Filfeddygon Fferm LLM yn Swydd Gaer yn ymuno â Rhian Price. Mae Hannah ar ganol cwblhau Ysgoloriaeth Nuffield sy'n edrych ar sut y gall ffermwyr llaeth reoli pobl yn well i sicrhau gwell iechyd, lles a phroffidioldeb. Mae hi wedi ymweld â saith gwlad a llawer o fusnesau cyffredinol a busnesau ffermio fel rhan o daith astudio orlawn ar draws tri chyfandir.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming
Rhifyn 97- Diweddariad Ein Ffermydd: Tyfu yng Nghymru - Rhan 3. Ymestyn y tymor cynhyrchu tomatos ar gyfer cadwyn gyflenwi ddosbarthu gyfanwerthol
Mae Katherine a Dave Langton, Fferm Langtons, Llangoedmor