Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma ddal i fyny ag Euros Davies – newydd-ddyfodiad i’r busnes o dyfu tatws. Ar ddarn o dir ei deulu ger Aberdaugleddau, mae wedi bod yn brysur yn plannu tatws yn barod i’w gwerthu a’u marchnata trwy gwmni Puffin Produce. Gwrandewch i ddysgu mwy am yr hyn sydd ei angen i sefydlu cnwd llwyddiannus a sut y gall gweithio ar y cyd â chyd-dyfwyr leihau'r baich cost o brynu offer newydd.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu
Rhifyn 64 – Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022
Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac
Rhifyn 63 – Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd
Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais