Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu’r hyn y mae wedi bod yn ei wneud i wella perfformiad amgylcheddol ac economaidd ei fferm o blannu gwrychoedd newydd i gyflwyno system gylchbori a threialu amaeth-goedwigaeth. Hefyd ar y podlediad mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio, sydd wedi bod yn gweithio gyda Fedw Arian fel un o ffermydd ffocws Cyswllt Ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol