Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu’r hyn y mae wedi bod yn ei wneud i wella perfformiad amgylcheddol ac economaidd ei fferm o blannu gwrychoedd newydd i gyflwyno system gylchbori a threialu amaeth-goedwigaeth. Hefyd ar y podlediad mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio, sydd wedi bod yn gweithio gyda Fedw Arian fel un o ffermydd ffocws Cyswllt Ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng
Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts
Rhifyn 66 - Busnes ac Arloesedd yn Rhanbarth y Basg o Sbaen
Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein
Rhifyn 64 – Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022
Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac