Fferm fynydd o tua 400 erw yw Hendre Llwyn y Maen yn codi hyd at 1100 troedfedd uwch lefel y môr . Mae Robin Crossley, y perchennog, yn amgylcheddwr brwd ac mae’n gwerthfawrogi’r coetiroedd fel rhan bwysig o’r fferm gan ddarparu cyfleoedd saethu gêm, cysgod i stoc a chynefin bywyd gwyllt. Yn y sgwrs hon, mae Robin yn esbonio’r meddylfryd o sut y dechreuodd y plannu coed a sut mae wedi datblygu i fod yn rhan annatod o fusnes y fferm. Hefyd yn y sgwrs cawn glywed wrth Sam Pearson, Rheolwr y fferm a Mentor Cyswllt Ffermio yn sôn am amcanion busnes a gwerth coed i’r system ffermio.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 89- Ai menter ar y cyd yw’r ateb i ddiwydiant sy’n heneiddio?
Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r
Rhifyn 88 - Rheoli coetir ac ychwanegu gwerth at goed yn Fron Haul, Abergele
Bydd David Brown a Ruth Pybus yn ymuno â'n harbenigwr Coedwigaeth
Rhifyn 87 - Sgwrs gyda Dilwyn y milfeddyg
Yn y bennod hon bydd Dilwyn Evans, milfeddyg fferm a seren