Fferm fynydd o tua 400 erw yw Hendre Llwyn y Maen yn codi hyd at 1100 troedfedd uwch lefel y môr . Mae Robin Crossley, y perchennog, yn amgylcheddwr brwd ac mae’n gwerthfawrogi’r coetiroedd fel rhan bwysig o’r fferm gan ddarparu cyfleoedd saethu gêm, cysgod i stoc a chynefin bywyd gwyllt. Yn y sgwrs hon, mae Robin yn esbonio’r meddylfryd o sut y dechreuodd y plannu coed a sut mae wedi datblygu i fod yn rhan annatod o fusnes y fferm. Hefyd yn y sgwrs cawn glywed wrth Sam Pearson, Rheolwr y fferm a Mentor Cyswllt Ffermio yn sôn am amcanion busnes a gwerth coed i’r system ffermio.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming