Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones, darlithydd rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn ffermwr rhan amser hefyd. Bydd Cennydd yn cael cwmni Alan Lovatt sydd wedi bod yn fridiwr glaswellt trwy yrfa ac erbyn hyn yn gwneud gwaith ymgynghorol i gwmni Germinal sydd wedi ei leoli yng Ngogerddan ger Aberystwyth.

Gyda dros 75% o dirwedd Cymru yn laswelltir o ryw fath neu’i gilydd, ac o ystyried bod glaswelltir yn rhan hanfodol bwysig o ddiet gwartheg, defaid, ceffylau a hyd yn oed geifr ac alpacas, mae heb os nac oni bai yn rhan allweddol o’r jig-so pan mae’n dod at daclo newid hinsawdd, bwydo’r boblogaeth a chynyddu elw ar ein ffermydd, ac fe fyddwn yn cyffwrdd a’r holl agweddau pwysig hyn yn ystod yr 20 munud nesaf.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol