Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones, darlithydd rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn ffermwr rhan amser hefyd. Bydd Cennydd yn cael cwmni Alan Lovatt sydd wedi bod yn fridiwr glaswellt trwy yrfa ac erbyn hyn yn gwneud gwaith ymgynghorol i gwmni Germinal sydd wedi ei leoli yng Ngogerddan ger Aberystwyth.

Gyda dros 75% o dirwedd Cymru yn laswelltir o ryw fath neu’i gilydd, ac o ystyried bod glaswelltir yn rhan hanfodol bwysig o ddiet gwartheg, defaid, ceffylau a hyd yn oed geifr ac alpacas, mae heb os nac oni bai yn rhan allweddol o’r jig-so pan mae’n dod at daclo newid hinsawdd, bwydo’r boblogaeth a chynyddu elw ar ein ffermydd, ac fe fyddwn yn cyffwrdd a’r holl agweddau pwysig hyn yn ystod yr 20 munud nesaf.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 79 - Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain
Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i
Rhifyn 78 - A ddylai fod gan bob busnes fferm gynllun asesu risg yn ei le?
Yn y bennod hon mae Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi
Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth