Bydd David Brown a Ruth Pybus yn ymuno â'n harbenigwr Coedwigaeth a Choetir y Fferm, Geraint Jones, cyn croesawu ffermwyr eraill i'w digwyddiad yn Fron Haul ar 17eg o Dachwedd. Fferm gymysg yw Fron Haul, sydd wedi integreiddio coed gyda da byw i ffurfio rhan sylfaenol o'r busnes. I gael rhagflas o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl ar eu taith o amgylch y fferm ac i ddarganfod sut i reoli coetir yn gynaliadwy, gwrandewch ar y bennod hon.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol