Bydd y cwrs hwn yn edrych ar newid yn yr hinsawdd a sut i leihau’r allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir gan y sector amaeth gan ddefnyddio gwahanol strategaethau rheoli tir


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a
Cloffni mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin