Canllaw Cychwyn

Yr ydym i gyd am gefnogi entrepreneuriaid ifanc hyd at oedran cychwyn 25 hyd yn busnes ei wneud yma yw eich canllaw i eich hun.

 

"Os ydych yn credu yn eich syniad ac yn angerddol am wneud iddo weithio, mae iddynt gychwyn eich busnes erbyn hyn. Peidiwch â disgwyl tan gorffeniadau eich cwrs, neu ar gyfer pan fydd pob darn bach o waith papur sydd ar waith, yn credu yn eich hun ac yn eich syniad. Dechrau nawr."

Steve Dimmick, doopoll

  • Ei llwytho i lawr;
  • Darllenwch;
  • Gwneud Nodiadau;
  • Darllenwch eto!

 

Defnyddiwch y canllaw hwn i'ch helpu chi ar eich taith i ddechrau eich busnes.

Felly fe welwch ei bod yn ddefnyddiol, ddweud wrth eich ffrindiau, cyfoedion, cyd-Aelodau, i gofrestru arno  https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy i gael eu copi.

PDF icon

Chwilio am fwy o help? Pam na fynychu gweithdy neu fynd yn ôl yn cysylltu â chi i ofyn am sut y gall syniadau mawr Cymru helpu chi ymhellach. Mae gennym fodelau rôl, cynghorwyr busnes a chyfleoedd cyffrous eraill y gallwch gymryd rhan gyda. Cysylltwch â ni yma a byddwch ddod yn ôl atoch.