Meini Prawf ar gyfer beirniadu

Bydd panel o feirniaid, yn cynnwys entrepreneuriaid cymdeithasol a phartneriaid Syniadau Mawr Cymru, yn ystyried pob cais. Byddant yn dyfarnu pwyntiau i bob un o’r adrannau canlynol:

Rhan 1:  Eglurwch sut y byddai eich syniad yn cael effaith bositif ar eich cymuned leol (uchafswm 100 gair/600 llythyren)

Rhan 2:  Eglurwch sut y byddai eich syniad yn gwneud arian (uchafswm 100 gair/600 llythyren)

Rhan 3:  Dangoswch sut yr ydych wedi ystyried Pobl, Planed, Proffid (Llinell Waelod Driphlyg) (uchafswm 100 gair/600 llythyren)

Rhan 4:  Eich clip fideo NEU power-point

Rhoddir credyd cyffredinol i arddull ac ansawdd eich cyflwyniad