Chris Walker
People Systems International
Trosolwg:
Sectorau:
Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
Rhanbarth:
Ynys Môn

Ar ôl astudio economeg ar lefel radd ac yna ennill MA mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, sylwedolais y gallwn i ddefnyddio’r sgiliau hyn i helpu pobl, busnesau a llywodraethau o amgylch y byd.  Nawr rwy’n gweithio’n hwylusydd, gan weithio’n agos â chleientiaid sy’n cynnwys Citibank, Marks and Spencer, Reebok a Llywodraeth Cymru.  Rwy’n eu helpu i arloesi, creu newid, a chynnig hyfforddiant a choetsio.

Ar hyn o bryd rwy’n helpu cwmni blaenllaw yn yr Almaen i ymdopi ac addasu i’r heriau sydd wedi eu creu gan yr argyfwng ffoaduriaid yn Ewrop.