Clinigau un-i-un ar y fferm gan Cyswllt Ffermio

Mae ein clinigau un-i-un ar y fferm yn glinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais ar gyfer hyd at ddau glinig o’r rhestr isod. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol a bydd pob cyngor yn gyfrinachol. 

Bydd pob busnes yn derbyn adroddiad o’r clinig yn cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyniad i’r pwnc 
 • Canlyniadau’r samplau neu’r ymweliad 
 • Argymhelliad neu argymhellion ar gyfer gwella 

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y clinigau ar y fferm, mae’n rhaid i'r busnes fod wedi'i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio, a bod ganddo CRN, CPH ac o leiaf 3 hectar.


Clinigau sydd ar gael:

 

Clinig priddoedd

 • Ymgeisiwch ar gyfer pum sampl pridd safonol
 • Profwch ar gyfer dwyster a chynnwys organic pridd
 • Derbyniwch argymhellion ar sut i wella ansawdd eich pridd

Clinig porthiant

 • Ymgeisiwch ar gyfer dau sampl porthiant o fyrnau silwair, silwair pit a gwair, er enghraifft
 • Dadansoddwch werth maethol eich porthiant a dysgwch sut i’w wella
 • Sicrhewch fod eich da byw yn perfformio ar eu gorau

Clinig dŵr

 • Ymgeisiwch ar gyfer un sampl dŵr o’ch prif gyflenwad dŵr
 • Adnabyddwch unrhyw halogiad dŵr a chymryd camau i stopio neu leihau hyn
 • Sicrhewch nad yw ansawdd dŵr gwael yn effeithio ar berfformiad stoc

Clinig tail

 • Ymgeisiwch ar gyfer dau sampl tail o slyri, tail buarth (FYM) neu dail dofednod/moch, er enghraifft
 • Dadansoddwch werth eich tail a dysgwch sut i’w ddefnyddio orau

Clinig isadeiledd

 • Ymgeisiwch ar gyfer cyngor isadeiledd a fydd yn ymwneud â’ch holl adeiladau, iardiau a chyfleusterau storio slyri
 • Dysgwch sut i wahanu dŵr glân a dŵr budr yn effeithiol
 • Sicrhewch fod eich fferm yn cydymffurfio, neu’n bwriadu cydymffurfio, â rheoliadau dŵr presennol a rhai’r dyfodol

Os hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer y clinigau un-i-un sy’n cael eu cynnig gan Cyswllt Ffermio, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. 

 

Sylwer: Ni fydd y gwaith samplo na’r ymweliadau yn cychwyn tan mis Rhagfyr 2021.

Manylion Cyswllt
Defnyddir y rhif hwn i gysylltu â chi i drefnu’r samplo/ymweliad.
Defnyddir y cyfeiriad e-bost hwn i anfon adroddiad y clinig.
Defnyddiwch y fformat canlynol - 00/000/0000
Dewiswch hyd at ddau glinig o’r rhestr isod:
Dewiswch hyd at ddau glinig o’r rhestr isod: