Clinigau un-i-un ar y fferm gan Cyswllt Ffermio

Mae ein clinigau un-i-un ar y fferm yn glinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau sydd wedi’u hariannu’n llawn. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais am hyd at ddau glinig o’r rhestr isod. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol a bydd pob cyngor yn gyfrinachol. 

Bydd pob busnes yn derbyn adroddiad o’r clinig yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniad i’r pwnc 
  • Canlyniadau’r samplau neu’r ymweliad 
  • Argymhelliad neu argymhellion ar gyfer gwella

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y clinigau ar y fferm, mae’n rhaid i'r busnes fod wedi'i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio, a bod ganddo CRN, CPH ac o leiaf 3 hectar.


Clinigau sydd ar gael:

 

Clinig dŵr:

  • Ymgeisiwch am sampl dŵr o’ch prif gyflenwad dŵr
  • Nodwch unrhyw halogiad dŵr a chymryd camau i stopio neu leihau hyn
  • Sicrhewch nad yw ansawdd dŵr gwael yn effeithio ar berfformiad stoc

Os hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer y clinigau un-i-un sy’n cael eu cynnig gan Cyswllt Ffermio, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. 

 

Noder: Er mwyn sicrhau bod yr holl ganlyniadau samplu pridd yn fanwl gywir, ni fydd y gwaith samplu yn cael ei wneud nes bod yr amodau yn addas.