Clinigau un-i-un ar y fferm gan Cyswllt Ffermio

Mae ein clinigau un-i-un ar y fferm yn glinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais ar gyfer hyd at ddau glinig o’r rhestr isod. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol a bydd pob cyngor yn gyfrinachol. 

Bydd pob busnes yn derbyn adroddiad o’r clinig yn cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyniad i’r pwnc 
 • Canlyniadau’r samplau neu’r ymweliad 
 • Argymhelliad neu argymhellion ar gyfer gwella 

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y clinigau ar y fferm, mae’n rhaid i'r busnes fod wedi'i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio, a bod ganddo CRN, CPH ac o leiaf 3 hectar.


Clinigau sydd ar gael:

 

Clinig priddoedd

 • Ymgeisiwch ar gyfer pum sampl pridd safonol
 • Profwch ar gyfer dwyster a chynnwys organic pridd
 • Derbyniwch argymhellion ar sut i wella ansawdd eich pridd

Clinig dŵr

 • Ymgeisiwch ar gyfer un sampl dŵr o’ch prif gyflenwad dŵr
 • Adnabyddwch unrhyw halogiad dŵr a chymryd camau i stopio neu leihau hyn
 • Sicrhewch nad yw ansawdd dŵr gwael yn effeithio ar berfformiad stoc

Clinig tail

 • Ymgeisiwch ar gyfer dau sampl tail o slyri, tail buarth (FYM) neu dail dofednod/moch, er enghraifft
 • Dadansoddwch werth eich tail a dysgwch sut i’w ddefnyddio orau

Clinig porthiant

 • Ymgeisiwch ar gyfer dau sampl porthiant o fyrnau silwair, silwair pit a gwair, er enghraifft
 • Dadansoddwch werth maethol eich porthiant a dysgwch sut i’w wella
 • Sicrhewch fod eich da byw yn perfformio ar eu gorau

**Mae argaeledd cyfyngedig ar gyfer y Clinigau Porthiant, felly byddant yn cael eu darparu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Clinig arallgyfeirio

 • Ymweliad ar y fferm i drafod eich syniadau arallgyfeirio gydag arbenigwr
 • Adroddiad clinig yn amlinellu eich cynlluniau gydag argymhelliad a’r camau nesaf
 • Gall y pynciau gynnwys: Twristiaeth, Bwyd-Amaeth, Cnydau Newydd, Ynni Adnewyddadwy a Marchnata

 

Os hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer y clinigau un-i-un sy’n cael eu cynnig gan Cyswllt Ffermio, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. 

 

Noder: Er mwyn sicrhau bod yr holl ganlyniadau samplu pridd yn fanwl gywir, ni fydd y gwaith samplu yn cael ei wneud nes bod yr amodau yn addas. Bydd hyn yn cychwyn o ddechrau’r hydref ymlaen.

Manylion Cyswllt
Defnyddir y rhif hwn i gysylltu â chi i drefnu’r samplo/ymweliad.
Defnyddir y cyfeiriad e-bost hwn i anfon adroddiad y clinig.
Defnyddiwch y fformat canlynol - 00/000/0000
Dewiswch hyd at ddau glinig o’r rhestr isod:
Dewiswch hyd at ddau glinig o’r rhestr isod: