Pynciau Da Byw

Maethiad

Trafod anghenion maeth eich buches/diadell i gael y perfformiad gorau.

Edrych ar y dadansoddiad silwair i drafod ansawdd y porthiant a faint i’w fwydo.

Dewisiadau gwahanol o ran porthiant.

Cig Coch

Maethaid Llaeth

Trafod anghenion maeth eich buches i gael y perfformiad gorau.
Edrych ar y dadansoddiad silwair i drafod ansawdd y porthiant a faint i’w fwydo.

Dewisiadau gwahanol o ran porthiant.

Ansawdd Llaeth

Adolygu ansawdd eich llaeth.

Edrych ar gyfrifiadau celloedd, solidau llaeth a bactoscan.

Dyluniad ac effeithlonrwydd parlwr godro

 

Am ragor o wybodaeth neu i archebu cymhorthfa cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol neu Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.