Cynhyrchu Organig

Manteision ar gyfer eich busnes:

I wneud y gorau o gynhyrchu organig, mae angen i chi fod yn ymwybodol o’r holl safonau organig a chytundebau Cynlluniau Ffermio Organig.

Bydd cyngor o fewn y categori hwn yn sicrhau eich bod yn deall y rheolaeth tir/cnydio/da byw sydd arnoch ei angen.

Gall y rhai sy’n newydd i’r sector dderbyn cyngor ynglŷn â datblygu strategaeth trawsnewid organig. Gall busnesau sydd wedi sefydlu a busnesau newydd dderbyn cyngor am oblygiadau ariannol yn ogystal â chyngor arbenigol ynglŷn â chreu strategaeth farchnata. 

Mae gan fusnesau 9 mis i gwblhau cyngor un-i-un a 12 mis i gwblhau cyngor grŵp, oni bai bod cais y grŵp yn cael ei gymeradwyo ar ôl 1 Chwefror 2022. Yn yr achos hwn, bydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r cyngor yn 31.01.2023.