Categorïau Cyngor

Dyma’r categorïau cyngor y gall busnesau cymwys eu derbyn trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio.

Gellir cael mynediad at gyngor cynllunio busnes hyd at 3 gwaith gyda’r ail a thrydydd achosion yn defnyddio ffigurau o flwyddyn ariannol wahanol i’r data a ddefnyddiwyd mewn cynlluniau busnes blaenorol. 

Mae gan fusnesau 9 mis i gwblhau cyngor un-i-un a 12 mis i gwblhau cyngor grŵp, oni bai bod cais y grŵp yn cael ei gymeradwyo ar ôl 1 Chwefror 2022. Yn yr achos hwn, bydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r cyngor yn 31.01.2023.

 

Categorïau