Cynllunio Busnes

Manteision ar gyfer eich busnes:

Mae’r categori hwn yn darparu cyngor cynllunio busnes cynhwysfawr sy’n cynnwys y fenter gyfan. Bydd y categori hwn yn rhoi darlun clir o broffill presennol eich busnes, gan feincnodi eich safle presennol. Byddwch yn deall eich cryfderau a’ch gwendidau ac yn gwybod beth y dylech fod yn anelu ato yn ymarferol er mwyn parhau i fod yn gynaliadwy, effeithiol a phroffidiol yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae gan fusnesau 9 mis i gwblhau cyngor un-i-un a 12 mis i gwblhau cyngor grŵp, oni bai bod cais y grŵp yn cael ei gymeradwyo ar ôl 1 Chwefror 2022. Yn yr achos hwn, bydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r cyngor yn 31.01.2023.