Garddwriaeth

Manteision ar gyfer eich busnes:

Os ydych yn ystyried, neu eisoes yn ymwneud ag un ai garddwriaeth gonfensiynol neu organig, bydd cyngor o fewn y categori hwn yn eich galluogi i roi egwyddorion cynaliadwyedd ar waith ac i asesu a lleihau effaith amgylcheddol cynhyrchu cnydau. Mae rhain yn cynnwys llygredd gwasgaredig, allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr, addasu i newidiadau hinsoddol a bioamrywiaeth. Bydd cyngor yn ymwneud â chylchdroi cnydau, rheoli afiechydon a phlâu, cynaeafu, materion amrywiaeth, cyfateb cnydau i'ch math o bridd a materion cyflenwi/marchnata. 

Mae gan fusnesau 9 mis i gwblhau cyngor un-i-un a 12 mis i gwblhau cyngor grŵp, oni bai bod cais y grŵp yn cael ei gymeradwyo ar ôl 1 Chwefror 2022. Yn yr achos hwn, bydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r cyngor yn 31.01.2023.