Perfformiad a Rheolaeth Da Byw

Manteision ar gyfer eich busnes:

Er mwyn sicrhau’r perfformiad gorau gan eich da byw, mae angen i chi fynd i'r afael ag ystod o faterion gan gynnwys iechyd a lles anifeiliaid. Mae mesur a chofnodi perfformiad yn allweddol ar gyfer hyn.

Bydd y categori hwn yn darparu cyngor ynglŷn â’r adnoddau a'r technegau cydnabyddedig gorau i’ch cynorthwyo i gyflawni’r canlyniadau gorau posib o’ch da byw (gan gyfuno EBV, cyfraddau stocio, opsiynau gaeafu, cynllunio porthiant, adeiladau, a nifer o faterion pwysig eraill).

Mae gan fusnesau 9 mis i gwblhau cyngor un-i-un a 12 mis i gwblhau cyngor grŵp, oni bai bod cais y grŵp yn cael ei gymeradwyo ar ôl 1 Chwefror 2022. Yn yr achos hwn, bydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r cyngor yn 31.01.2023.