Ffurflen Gais Gwasanaeth Cynghori

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu ei gweld.

Cliciwch yma i lawrlwytho ac i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio cyn ichi lenwi'r ffurflen.

Manylion Busnes
BAS
Manylion Cyngor
Yr wyf i / rydym ni yn datgan y bydd yr wybodaeth a ddefnyddiwyd ar gyfer yr ail achos o gyngor cynllunio busnes yn deillio o flwyddyn ariannol wahanol i'r data a ddefnyddiwyd yn y cynllun busnes cyntaf. Yr wyf i / rydym ni yn deall y gallai methu â chydymffurfio â'r gofynion hyn arwain at ddiddymu cymeradwyaeth am gymorth ariannol.
Datganiad

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio – os dymunwch ail ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd cyn cyflwyno’ch cais, cliciwch yma