Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Cymorthfeydd Un i Un

Bydd mynychu cymhorthfa yn eich galluogi i dderbyn cyngor ac arweiniad penodol i’ch busnes mewn awyrgylch ymddiriedig a chyfrinachol.

Mae’r cymorthfeydd yn cael eu cynnig mewn sesiwn awr o hyd. Bydd pynciau newydd yn cael eu cyflwyno dros gyfnod y rhaglen.

Gellir ddod o hyd i fwy o fanylion ynglŷn â phynciau, dyddiadau a lleoliadau ar ein tudalen digwyddiadau neu ar y ddogfen yma: 'Cymorthfeydd Awst - Medi 2018'. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar 01970 636 296.