Welsh Government

Cymorthfeydd Un i Un

Bydd mynychu cymhorthfa neu glinig un-i-un yn eich galluogi i dderbyn cyngor ac arweiniad penodol i’ch busnes mewn awyrgylch ymddiriedig a chyfrinachol

Mae’r clinigau a'r cymorthfeydd yn cael eu cynnig mewn sesiynau rhwng awr a 2 awr o hyd, rhai ohonynt ar y fferm a rhai mewn lleoliad penodol, gan ddibynnu ar natur y pwnc. Gellir ychwanegu pynciau newydd dros gyfnod y rhaglen.

Gellir ddod o hyd i fwy o fanylion ynglŷn â phynciau, dyddiadau a lleoliadau ar ein tudalen digwyddiadau neu cysylltwch â 02920 467418.