Guto Owen

Conwy


Magwyd Guto ar y fferm bîff a defaid deuluol yn Llangernyw, Dyffryn Conwy, ac mae’n dal i chwarae rhan bwysig yn rheolaeth y fferm.

Ar ôl graddio gyda BSc mewn Amaethyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth, aeth Guto yn ei flaen i weithio fel rheolwr amaethyddol dan hyfforddiant gyda Wynnstay yn Llanrwst.

Mae Guto yn aelod o CFFI Llansannan , Aelwyd Bro Cernyw a grŵp lleisiol ‘Hogie’r Berfeddwlad’.

Ymunodd Guto â Menter a Busnes fel Cydlynydd Rhanbarthol Cyswllt Ffermio ar gyfer Ynys Môn, Eryri a Meirionnydd yn 2012, ac yna fel Hwylusydd Trosglwyddo Gwybodaeth ar gyfer Conwy a Dinbych, cyn ei benodi fel Swyddog Datblygu ar gyfer Sir Conwy dan y rhaglen Cyswllt Ffermio newydd ym mis Hydref 2015.

07896 996 832 

guto.owen@menterabusnes.co.uk

 

Picture Guto Owen