Maestanyglwyden, Penybont, Croesoswallt

Prosiect Safle Ffocws: Mynd i'r afael â mastitis mewn mamogiaid

Nodau ac amcanion y prosiect:

Prif nod y prosiect yw canfod beth yw’r ffactorau sy’n gyfrifol am yr achosion mastitis ar fferm Maestanyglwyden; gan edrych yn benodol sut mae BCS a’r tywydd (tymheredd yr aer a glawiad) yn effeithio ar nifer yr achosion mastitis. Bydd y prosiect hefyd yn canolbwyntio ar ddefnyddio arferion hylendid da yn y sied ŵyna, sicrhau maeth digonol a gwella imiwnedd mamogiaid drwy frechu gyda brechlyn mastitis (Vimco), gyda’r nod o leihau’r defnydd o wrthfiotigau ar y fferm. 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Prosiect Rheoli Parasitiaid
Prosiect aml-safle Nodau ac Amcanion y Prosiect: Rhoi newidiadau
Pensarnau
Pensarnau, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws
Fferm Talerddig
Talerddig, Llanbrynmair, Powys Prosiect safle ffocws: Opsiynau