Ysgellog, Rhosgoch, Amlwch, Ynys Môn

Prosiect Safle Ffocws: Argaeledd microfaetholion ym mhridd glaswelltir: ei ran wrth hybu cynhyrchiant glaswellt

Amcanion y prosiect:

Prif nod y prosiect fydd pennu statws microfaetholion priddoedd y fferm yng nghyd-destun hybu tyfiant glaswellt a gwerthuso goblygiadau’r canlyniadau o ran arferion rheoli’r fferm.

Mae’r amcanion fel a ganlyn:

  • Pennu statws y microfaetholion a’r amrywiaeth yn y caeau silwair a’r rhai sy’n cael eu pori ar y fferm (yn y pridd, gan gywiro a chymharu gyda’r porthiant sy’n dod ohonynt)
  • Pennu statws microfaetholion y tail ac ystyried ei swyddogaeth o ran ailgylchu microfaetholion ar y fferm
  • Archwilio’r rhesymau posibl am unrhyw wahaniaethau yn statws y microfaetholion rhwng y caeau (os oes rhai)
  • Canfod a oes unrhyw gydberthynas rhwng statws microfaetholion y pridd a thyfiant glaswellt
  • Dynodi ardaloedd lle gallai ategu microfaetholion fod yn angenrheidiol/ddim yn angenrheidiol, a’r gost/arbediad cysylltiedig

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Prosiect Rheoli Parasitiaid
Prosiect aml-safle Nodau ac Amcanion y Prosiect: Rhoi newidiadau
Pensarnau
Pensarnau, Cross Inn, Llandysul, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws
Fferm Talerddig
Talerddig, Llanbrynmair, Powys Prosiect safle ffocws: Opsiynau