Dyma David Edge, Cop House Farm a Bex Cartwright o’r BBCT yn trafod llwyddiant y prosiect EIP yng Nghymru ‘Porfa i Beillwyr’ a oedd yn edrych ar dechnegau cadwraeth i gynyddu niferoedd peillwyr, megis gwenyn, ar draws chwe fferm laeth Calon Wen.


Related Newyddion a Digwyddiadau

EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu
Rhithdaith Ryngwladol - Ffermio adfywiol - Iechyd pridd - 17/03/2023
Ffermwr organig yng Nghernyw yw Tom Tolputt. Dros y 25 mlynedd