Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru 46 o brosiectau, gwerth £1.8m ar amrywiaeth enfawr o bynciau ar draws y sector ffermio a choedwigaeth.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu
Rhithdaith Ryngwladol - Ffermio adfywiol - Iechyd pridd - 17/03/2023
Ffermwr organig yng Nghernyw yw Tom Tolputt. Dros y 25 mlynedd