Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu ei waith yng Nghoed Fron Drain ger yr Wyddgrug, coedwig a reolir yn gynaliadwy a drafodwyd tra’n cynrychioli Cymru yng nghynhadledd Coedwigaeth Gorchudd Parhaus Rhyngwladol  2022 yn Ffrainc.

Mae CGP yn ddull o reoli coedwigoedd sydd â'r nod o ddatblygu coedwigoedd amrywiol yn strwythurol, yn weledol ac yn fiolegol, lle cyflawnir cynhyrchu pren o safon yn gynaliadwy ynghyd â darparu ystod eang o wasanaethau ecosystem.

Mae’r cadwraethwr a’r biolegydd Johnny Halson, o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn ymuno â Phil i siarad am y gwaith sydd wedi’i wneud o ran rheoli a chynnal yr ecosystem yn Fron Drain sy’n bwydo i mewn i’r CGP.

Gall busnesau cofrestredig Cyswllt Ffermio gael cymorth Phil drwy’r rhaglen Fentora yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Ffermio adfywiol - Iechyd pridd - 17/03/2023
Ffermwr organig yng Nghernyw yw Tom Tolputt. Dros y 25 mlynedd