O nyrs ar y rheng flaen i ffermwr ar y rheng flaen! Dyma Emma Roberts a'i merch, Mari, sy'n rhan bwysig o ‘Dîm Roberts’ ar fferm Brynaeron, sef fferm laeth teuluol, 360 erw yn Sir Benfro.

Gyda'r ddwy yn awyddus i ddysgu popeth y gallant am y da byw, y tir a’r ochr rheoli busnes o'r fferm, mae Emma a Mari wedi cael mynediad at amryw o wasanaethau Cyswllt Ffermio, sydd yn eu helpu i wella effeithlonrwydd ar draws pob maes o'r busnes.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu