Welsh Government

O nyrs ar y rheng flaen i ffermwr ar y rheng flaen! Dyma Emma Roberts a'i merch, Mari, sy'n rhan bwysig o ‘Dîm Roberts’ ar fferm Brynaeron, sef fferm laeth teuluol, 360 erw yn Sir Benfro.

Gyda'r ddwy yn awyddus i ddysgu popeth y gallant am y da byw, y tir a’r ochr rheoli busnes o'r fferm, mae Emma a Mari wedi cael mynediad at amryw o wasanaethau Cyswllt Ffermio, sydd yn eu helpu i wella effeithlonrwydd ar draws pob maes o'r busnes.


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau