O nyrs ar y rheng flaen i ffermwr ar y rheng flaen! Dyma Emma Roberts a'i merch, Mari, sy'n rhan bwysig o ‘Dîm Roberts’ ar fferm Brynaeron, sef fferm laeth teuluol, 360 erw yn Sir Benfro.

Gyda'r ddwy yn awyddus i ddysgu popeth y gallant am y da byw, y tir a’r ochr rheoli busnes o'r fferm, mae Emma a Mari wedi cael mynediad at amryw o wasanaethau Cyswllt Ffermio, sydd yn eu helpu i wella effeithlonrwydd ar draws pob maes o'r busnes.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Andy Menzies - Geifr - 02/09/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Mentor: Brian Rees - Iechyd a Diogelwch - 31/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
FCTV - EIP- 19/08/2022
Yn ystod y rhaglen hon, byddwn yn dal i fyny gyda rhai o’r