Yn y rhaglen yma byddwn yn canolbwyntio ar fioamrywiaeth. Fferm Mount Joy, Sir Benfro bydd yn cael ein sylw ni, lle mae'r ffermwr Will Hannah wedi ymgymerid mewn archwiliad bioamrywiaeth i weld sut mae ei sustem ffermio yn ehangu'r yr amrywiaeth sydd ganddo yno. Byddwn ni hefyd yn ymweld â Huw Jones syn ffermio ar fferm Pentre ger Rhuthun i weld sut y mae wedi ehangu bioamrywiaeth ar ei fferm.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu