Yn ystod y rhaglen hon, byddwn yn dal i fyny gyda rhai o’r ffermwyr sy’n cymryd rhan mewn prosiectau EIP i ddarganfod sut maent yn treialu syniadau arloesol a all helpu gyda rhai o’r sialensiau maent yn eu hwynebu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu