Rydyn yn rhithio draw i'r Ffindir i ddysgu sut maent yn tyfu porfa yn y bennod hon.

Mae tywydd amrywiol yn gwneud tyfu porfa yn bwnc arbennig o ddiddorol yn y Ffindir. O aeafau rhewllyd i hafau poeth, mae'r ffenestr tyfu yn fyr.

Rydyn ni'n ymuno ag Ana Ella a Jarkko Storberg sy'n gweithio fel cynghorwyr glaswelltir cenedlaethol i ProAgria sy'n rhannu eu mewnwelediad ar sut mae ffermwyr Y Ffindir yn rheoli eu glaswelltiroedd, a pham mae buddsoddi mewn cynhyrchu glaswellt, yn enwedig glaswellt Timothy yn arfer pwysig yn yno.

Clywn gan Antero Lahteenmaki sy'n rhedeg fferm laeth yn ne-orllewin y Ffindir ac sy'n arbenigo mewn cynhyrchu glaswellt. Darganfyddwch fwy am y dull hadu darlledu mae Antero yn ei ddefnyddio i sefydlu ei wndwn sy'n cael eu hadnewyddu bob 3-4 blynedd.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu