Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Helen Ovens, ADAS am weminar ar garbon ar ffermydd da byw.

Bydd y weminar yn ymdrin â’r pwyntiau canlynol:

  • Prif ffynonellau o allyriadau ar ffermydd da byw
  • Cydbwysedd carbon– dal a storio carbon
  • Beth yw pwrpas cyfrifianellau carbon a sut allwch chi eu defnyddio?

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –