Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Helen Ovens, ADAS am weminar ar garbon ar ffermydd da byw.

Bydd y weminar yn ymdrin â’r pwyntiau canlynol:

  • Prif ffynonellau o allyriadau ar ffermydd da byw
  • Cydbwysedd carbon– dal a storio carbon
  • Beth yw pwrpas cyfrifianellau carbon a sut allwch chi eu defnyddio?

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr