Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru

  • Cynllun Grantiau Cyfalaf i gefnogi buddsoddiad mewn offer a thechnoleg newydd, i wella perfformiad technolegol, ariannol ac amgylcheddol busnesau fferm.
  • Cefnogi'r economi wledig a’r trawsnewid i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

Ymunwch â Cyswllt Ffermio i gael rhagor o wybodaeth am y lefel sylweddol o wasanaethau a chymorth sydd ar gael i chi drwy’r Grantiau Bach. Mae’r Grantiau Bach yn gynllun cyfalaf sydd wedi’i gynllunio i helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad technolegol, ariannol ac amgylcheddol eu busnesau fferm.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –