Mae gan Emma Picton-Jones, sylfaenydd DPJ Foundation, brofiad helaeth o faterion iechyd meddwl a lles yn y gymuned amaethyddol. Yn ystod y weminar, mae Emma'n rhannu syniadau ynglŷn â sut allech chi helpu.

  • Dysgu pwysigrwydd gofyn am help/siarad gydag eraill a rhannu’r baich
  • Cyngor ar sut allwch chi fod yn gefn i eraill, yn enwedig yn ystod pandemig.
  • At bwy y gallech gyfeirio pobl am gymorth.
  • Beth yw’r cwestiynau iawn i’w holi?

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr