Cafodd Julie a Keri Davies eu digalonni’n llwyr wedi i’r tŷ gwair a oeddent wedi ei arallgyfeirio’n ddiweddar fynd ar dân. Gwrandewch ar y gweminar isod i weld sut y gwnaethant oresgyn y dinistr ac ail-adeiladu eu menter arallgyfeirio am yr eildro.

  • Sut wnaethant ymdopi gyda newid sydyn i’r busnes?
  • Pa gamau a gymerwyd i oresgyn y trychineb?
  • Sut mae cynllunio busnes yn bwysig ar gyfer unrhyw brosiect?
  • Sut i roi cynllun wrth gefn ar waith

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn fyw o’r fferm: Dolygarn - 16/09/2020
Yn fyw o Dolygarn, y Drenewydd, un o’n safleoedd arddangos cig
GWEMINAR: Technoleg GPS ar y tractor - 10/09/2020
Gyda thechnoleg GPS yn cael ei gosod mewn tractorau newydd wrth
GWEMINAR: Porfeydd amlrywogaeth - y tuedd diweddaraf.. neu cyfle go iawn i roi hwb i ansawdd porthiant? - 08/09/2020
Mae Cyswllt Ffermio a Chris Duller, arbenigwr mewn rheoli pridd a