Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n gallu arwain at batrwm lloea estynedig ynghyd â chostau meddygol ychwanegol ar gyfer ffrwythlondeb a thriniaethau iechyd.

Ymunwch â Cyswllt Ffermio, Dr Iwan Parry o Filfeddygon Dolgellau a ffermwyr safle arddangos, Llion a Siân Jones i glywed am ganlyniad prosiect yn dilyn cyflwyno technoleg bolws i helpu ganfod heffrod yn gofyn tarw ym Moelogan Fawr, un o safleoedd arddangos cig coch Cyswllt Ffermio. Yn ystod y weminar, bydd data a gasglwyd yn weledol a gyda’r bolws yn cael ei drafod mewn perthynas â chyfraddau cyfloi, sganio a chanlyniadau lloea.

Yn ychwanegol i’r drafodaeth am y prosiect, bydd cyngor cyffredinol ac awgrymiadau yn ymwneud â ffrwythlondeb buchesi sugno yn cael eu darparu yn ogystal â chyfle i ofyn cwestiynau i’r siaradwyr.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru
GWEMINAR: Lleihau ôl-troed carbon eich fferm - sut mae eraill yn cyflawni hyn? - 13/05/2021
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r siaradwyr gwadd Prysor Williams o