Yn fyw o Moelogan Fawr, Llanrwst, un o’n safleoedd arddangos cig coch. Mae prosiect newydd yn Moelogan Fawr yn ymchwilio i’r buddion a geir o dechnoleg newydd darganfod gwres ar berfformiad a phroffidioldeb y fuches sugno. Yn ystod y digwyddiad, roedd ystod o arbenigwyr yn trafod:

  • Y prosiect: beth rydym yn ei anelu i’w gyflawni? (Gwion Parry, Cyswllt Ffermio)
  • Technoleg SmaXtec– sut mae’n gweithio? (Helen Hollingsworth, SmaXtec)
  • Iechyd a Ffrwythlondeb (Iwan Parry, Milfeddygon Dolgellau)
  • Diweddariadau marchnad a phrosiect ( Hybu Cig Cymru)

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn Fyw o'r Fferm Arddangos: Hendre Ifan Goch
GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21