Yn fyw o Moelogan Fawr, Llanrwst, un o’n safleoedd arddangos cig coch. Mae prosiect newydd yn Moelogan Fawr yn ymchwilio i’r buddion a geir o dechnoleg newydd darganfod gwres ar berfformiad a phroffidioldeb y fuches sugno. Yn ystod y digwyddiad, roedd ystod o arbenigwyr yn trafod:

  • Y prosiect: beth rydym yn ei anelu i’w gyflawni? (Gwion Parry, Cyswllt Ffermio)
  • Technoleg SmaXtec– sut mae’n gweithio? (Helen Hollingsworth, SmaXtec)
  • Iechyd a Ffrwythlondeb (Iwan Parry, Milfeddygon Dolgellau)
  • Diweddariadau marchnad a phrosiect ( Hybu Cig Cymru)

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru