Yn fyw o Nantglas, Caerfyrddin, un o’n safleoedd arddangos llaeth.

Mae prosiect cyffrous ar y gweill yn Nantglas gyda’r nod o  dynhau’r blociau lloia i 9 wythnos fwy dwys, er mwyn medru cael gwartheg i feichiogi yn fwy effeithlon heb gynyddu cyfraddau gwag.

Trwy gydol y weminar byw, bu Kate Burnby o Stock Plus Positive Farm Advice ynghyd â siaradwr arbenigol yn trafod:

  • Cynllunio’r cyfnod paru a’r rhaglen paru heffrod
  • Manteision profi gwaed a chael y mwyaf allan o’r profion
  • Canlyniadau hyd yn hyn a’r camau nesaf

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn Fyw o'r Fferm Arddangos: Hendre Ifan Goch
GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21