Yn fyw o Nantglas, Caerfyrddin, un o’n safleoedd arddangos llaeth.

Mae prosiect cyffrous ar y gweill yn Nantglas gyda’r nod o  dynhau’r blociau lloia i 9 wythnos fwy dwys, er mwyn medru cael gwartheg i feichiogi yn fwy effeithlon heb gynyddu cyfraddau gwag.

Trwy gydol y weminar byw, bu Kate Burnby o Stock Plus Positive Farm Advice ynghyd â siaradwr arbenigol yn trafod:

  • Cynllunio’r cyfnod paru a’r rhaglen paru heffrod
  • Manteision profi gwaed a chael y mwyaf allan o’r profion
  • Canlyniadau hyd yn hyn a’r camau nesaf

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru