Cyflwynir y bennod hon gan Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi Amaeth gyda Rural Advisor. Yn ymuno â hi, mae'r gyfreithwraig a Phartner Rheoli Agri Advisor, Dr Nerys Llewelyn Jones. Cynllunio olyniaeth yw un o’r sgyrsiau anoddaf i’w cael, yn arbennig felly wrth ymdrin â’r mater o fewn busnes ffermio, lle mae amcanion personol a busnes yn aml yn mynd law yn llaw. Teimla Agri Advisor ei bod yn bwysig edrych ar gynllunio olyniaeth fel proses yn hytrach na digwyddiad untro. Mae’n ddoeth ystyried eich ewyllysiau, eich sefyllfa treth etifeddiaeth, atwrnneiaetha’ch strwythurau busnes cyn i newidiadau anochel godi o fewn eich busnes ffermio.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming