Cyflwynir y bennod hon gan Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi Amaeth gyda Rural Advisor. Yn ymuno â hi, mae'r gyfreithwraig a Phartner Rheoli Agri Advisor, Dr Nerys Llewelyn Jones. Cynllunio olyniaeth yw un o’r sgyrsiau anoddaf i’w cael, yn arbennig felly wrth ymdrin â’r mater o fewn busnes ffermio, lle mae amcanion personol a busnes yn aml yn mynd law yn llaw. Teimla Agri Advisor ei bod yn bwysig edrych ar gynllunio olyniaeth fel proses yn hytrach na digwyddiad untro. Mae’n ddoeth ystyried eich ewyllysiau, eich sefyllfa treth etifeddiaeth, atwrnneiaetha’ch strwythurau busnes cyn i newidiadau anochel godi o fewn eich busnes ffermio.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 89- Ai menter ar y cyd yw’r ateb i ddiwydiant sy’n heneiddio?
Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r
Rhifyn 88 - Rheoli coetir ac ychwanegu gwerth at goed yn Fron Haul, Abergele
Bydd David Brown a Ruth Pybus yn ymuno â'n harbenigwr Coedwigaeth
Rhifyn 87 - Sgwrs gyda Dilwyn y milfeddyg
Yn y bennod hon bydd Dilwyn Evans, milfeddyg fferm a seren