Cyflwynir y bennod hon gan Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi Amaeth gyda Rural Advisor. Yn ymuno â hi, mae'r gyfreithwraig a Phartner Rheoli Agri Advisor, Dr Nerys Llewelyn Jones. Cynllunio olyniaeth yw un o’r sgyrsiau anoddaf i’w cael, yn arbennig felly wrth ymdrin â’r mater o fewn busnes ffermio, lle mae amcanion personol a busnes yn aml yn mynd law yn llaw. Teimla Agri Advisor ei bod yn bwysig edrych ar gynllunio olyniaeth fel proses yn hytrach na digwyddiad untro. Mae’n ddoeth ystyried eich ewyllysiau, eich sefyllfa treth etifeddiaeth, atwrnneiaetha’ch strwythurau busnes cyn i newidiadau anochel godi o fewn eich busnes ffermio.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 79 - Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain
Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i
Rhifyn 78 - A ddylai fod gan bob busnes fferm gynllun asesu risg yn ei le?
Yn y bennod hon mae Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi
Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth