Yn y bennod dwy ran hon rydym yn ymweld ag un o'n ffermydd ffocws sy'n ymwneud â Rhwydwaith Ein Ffermydd. Mae Beca Glyn ar teulu yn ffermio yn Dylasau Uchaf, Padog, Dyffryn Conwy ac eleni wedi bod yn gweithio ar y cyd â Cyswllt Ffermio i wneud gwell defnydd o’r silwair a gynhyrchir ar y fferm fel eu bod yn llai dibynnol ar ddwysfwyd a brynir i mewn.  Manteisiwyd ar y cyfle i gasglu’r wybodaeth a roddwyd i’r ffermwyr a fynychodd ein digwyddiad agored yn Nylasau yn ddiweddar.

I ddechrau, byddwn ni’n clywed gan James Holloway, Ymgynghorydd Busnes Fferm annibynnol, sy’n darparu Cyngor Rheoli Maetholion. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar reoli glaswelltir a gwrtaith i ffermwyr ledled Cymru ac ar y ffîn.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 103 - Cloffni mewn gwartheg llaeth
Sut mae gwahanol ddulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn dylanwadu
Rhifyn 102 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 2
Croeso i Glust i'r Ddaear. Mae hon yn bennod dwy ran sy’n
Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o