Welsh Government

Mae yna newid mawr yn wynebu ffermwyr dros y blynyddoedd nesaf. Yn y podlediad yma mae Euryn Jones, Dirprwy Bennaeth Amaeth HSBC a Chadeirydd Bwrdd Strategol Cyswllt Ffermio, yn rhannu ei weledigaeth a chyngor ar sut i baratoi eich busnes fferm at y dyfodol.

Trawsgrifiad Podlediad


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 55 – 'Amrywiaeth sydd yn ysgogi canlyniadau busnes gwell' gyda Dr Delana Davies
Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n
Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n
Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn
Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn