Mae yna newid mawr yn wynebu ffermwyr dros y blynyddoedd nesaf. Yn y podlediad yma mae Euryn Jones, Dirprwy Bennaeth Amaeth HSBC a Chadeirydd Bwrdd Strategol Cyswllt Ffermio, yn rhannu ei weledigaeth a chyngor ar sut i baratoi eich busnes fferm at y dyfodol.

Trawsgrifiad Podlediad


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng
Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts
Rhifyn 66 - Busnes ac Arloesedd yn Rhanbarth y Basg o Sbaen
Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein
Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu