Yn y bennod hon, rydym yn trafod strategaethau i leihau defnydd llyngyr mewn mamogiaid gyda'r ymgynghorydd defaid profiadol Lesley Stubbings a Rheolwr Gweithrediadau Ewropeaidd Technion, Eurion Thomas. Fel rhan o brosiect EIP, mae'n nhw wedi bod yn gweithio gyda grŵp o chwe ffermwr defaid yng nghanolbarth a de-orllewin Cymru i ddatblygu cynlluniau triniaeth llyngyr ar gyfer eu mamogiaid yn y cyfnod cyn, ac yn fuan ar ôl ŵyna.

Trawsgrifiad Podlediad


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma
Rhifyn 61 - Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref
Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur
Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau
Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm