Yn y bennod hon, rydym yn trafod strategaethau i leihau defnydd llyngyr mewn mamogiaid gyda'r ymgynghorydd defaid profiadol Lesley Stubbings a Rheolwr Gweithrediadau Ewropeaidd Technion, Eurion Thomas. Fel rhan o brosiect EIP, mae'n nhw wedi bod yn gweithio gyda grŵp o chwe ffermwr defaid yng nghanolbarth a de-orllewin Cymru i ddatblygu cynlluniau triniaeth llyngyr ar gyfer eu mamogiaid yn y cyfnod cyn, ac yn fuan ar ôl ŵyna.

Trawsgrifiad Podlediad


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 79 - Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain
Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i
Rhifyn 78 - A ddylai fod gan bob busnes fferm gynllun asesu risg yn ei le?
Yn y bennod hon mae Alison Harvey, Cynghorydd Cadwyn Gyflenwi
Rhifyn 77 - Dringo'r ysgol Amaeth
Mae ail bennod yn ein cyfres newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth