Yr arbenigwr silwair Dr Dave Davies sy'n ymuno â ni i rannu ei awgrymiadau ar gynaeafu silwair o safon. Mae hefyd yn esbonio sut i osgoi rhai o'r camgymeriadau cyffredin sy'n cael eu gwneud tra'n cynaeafu, a sut i'w gwneud yn iawn.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 41 - Pâr o Gymru yn dringo ysgol ffermio Seland Newydd
Yn 2016, gadawodd Nia Jones a’i gŵr Marc Gymru i ddilyn eu
Rhifyn 40 - A yw gwrtaith hylif yn fwy effeithiol na gwrtaith cyfansawdd?
Fel rhan o brosiect tair blynedd Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd
Rhifyn 38 - Sut lwyddodd ffermwr llaeth o Gymru arbed £25,000 y flwyddyn drwy daclo iechyd traed
Mae ymchwil yn awgrymu bod oddeutu 1 o bob 3 buwch yng Nghymru yn