Yr arbenigwr silwair Dr Dave Davies sy'n ymuno â ni i rannu ei awgrymiadau ar gynaeafu silwair o safon. Mae hefyd yn esbonio sut i osgoi rhai o'r camgymeriadau cyffredin sy'n cael eu gwneud tra'n cynaeafu, a sut i'w gwneud yn iawn.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 50 - Ffermio gyda Will ‘Rock & Roll’ Evans
Ym mhennod 50, rydyn ni'n cwrdd â'r ffermwr, ysgrifennwr ar
Rhifyn 49 - Sut i sefydlu menter bwmpen PYO ar eich fferm
Gyda'r diddordeb cynyddol mewn mentrau dewis pwmpeni eich hun
Rhifyn 48 - Y Ffordd i Amaethyddiaeth Adfywiol
Yn y bennod hon, ry’n ni'n cwrdd â Sam Carey sydd yn y broses o