Fel rhan o brosiect tair blynedd Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) Cymru, cynhaliwyd treialon ar bedair fferm yn Sir Benfro a Ceredigion i weld a yw porthiant foliar (gwrtaith hylifol) yn fwy effeithiol na gwrtaith cyfansawdd confensiynol. Yn y bennod hon, rydyn ni'n cwrdd â'r ymgynghorydd Nigel Howells sydd wedi bod yn arwain y prosiect ymchwil ac un o ffermwyr y prosiect - Mike Smith o Fferm Pelcomb ger Hwlffordd.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma
Rhifyn 61 - Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref
Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur
Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau
Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm