Yn 2016, gadawodd Nia Jones a’i gŵr Marc Gymru i ddilyn eu breuddwyd o redeg fferm laeth yn Seland Newydd. Dair blynedd yn ddiweddarach, fe ddaethon nhw'n ail yng nghystadleuaeth genedlaethol Ffermwr Cyfran y Flwyddyn yn Seland Newydd. Tipyn o gamp! Yn y bennod hon, mae Nia yn rhannu'r stori tu ôl i'w llwyddiant ac yn datgelu'r cam nesaf yn eu taith wrth iddynt barhau i ddringo'r ysgol ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Episode 69- Preparing for tupping with vet Tom Searle
In the last episode of the podcast we heard about the three 'P's
Rhifyn 68 - 'Tair elfen ffermio cynaliadwy, Elw, Planed a Phobl' gyda Rhys Williams ac Aled Picton Evans
Y bennod hon fydd y gyntaf mewn cyfres a gyflwynir gan gyflwynwyr
Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng
Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts