Yn 2016, gadawodd Nia Jones a’i gŵr Marc Gymru i ddilyn eu breuddwyd o redeg fferm laeth yn Seland Newydd. Dair blynedd yn ddiweddarach, fe ddaethon nhw'n ail yng nghystadleuaeth genedlaethol Ffermwr Cyfran y Flwyddyn yn Seland Newydd. Tipyn o gamp! Yn y bennod hon, mae Nia yn rhannu'r stori tu ôl i'w llwyddiant ac yn datgelu'r cam nesaf yn eu taith wrth iddynt barhau i ddringo'r ysgol ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n
Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn
Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn
Rhifyn 52 - Masnachu Carbon - Y peryglon a'r cyfleoedd i ffermwyr
Gyda'r diddordeb cynyddol mewn masnachu carbon, mae Dr William