Welsh Government

Mae Gwinllan White Castle wedi’i lleoli yng nghefn gwlad hyfryd Sir Fynwy yn agos i bentref Llanwytherin – cartref Robb a Nicola Merchant. Ar ôl arallgyfeirio ryw 12 mlynedd yn ôl, maent wedi troi eu breuddwyd mewn i fusnes llwyddiannus. Maent bellach yn cynhyrchu peth o’r gwin gorau yn y byd ar ôl ennill Medal Aur yng ngwobrau Decanter World Wine – y gwin Cymreig cyntaf i wneud hynny! Yn y bennod hon, mae Robb yn son wrthym sut y dechreuodd y cyfan a sut y gall eraill gymryd rhan yn y diwydiant gwin Cymreig sy’n tyfu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 55 – 'Amrywiaeth sydd yn ysgogi canlyniadau busnes gwell' gyda Dr Delana Davies
Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n
Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n
Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn
Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn