Welsh Government

Yn y bennod hon, ry’n ni'n cwrdd â Sam Carey sydd yn y broses o sefydlu fferm laeth newydd ym Machynlleth gan ddefnyddio egwyddorion ffermio adfywiol. Ni hefyd yn cael cwmni un o'n cyfranwyr rheolaidd ar y podlediad, Rhys Williams o gwmni Precision Grazing.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 55 – 'Amrywiaeth sydd yn ysgogi canlyniadau busnes gwell' gyda Dr Delana Davies
Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n
Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n
Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn
Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn