Gyda'r diddordeb cynyddol mewn mentrau dewis pwmpeni eich hun (PYO) fel cyfle arallgyfeirio i ffermwyr, yn ddiweddar cynhaliodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad ar fferm  Aberbran Fawr ger Aberhonddu i drafod y pwyntiau allweddol i'w hystyried. Yn y bennod hon, clywn gan Chris Creed, ymgynghorydd garddwriaethol gydag ADAS, ac Andy Matthews, y ffermwr yn Aberbran Fawr, am ymarferoldeb sefydlu'r cnwd hyd at gynaeafu, marchnata a gwerthu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol