Gyda'r diddordeb cynyddol mewn mentrau dewis pwmpeni eich hun (PYO) fel cyfle arallgyfeirio i ffermwyr, yn ddiweddar cynhaliodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad ar fferm  Aberbran Fawr ger Aberhonddu i drafod y pwyntiau allweddol i'w hystyried. Yn y bennod hon, clywn gan Chris Creed, ymgynghorydd garddwriaethol gydag ADAS, ac Andy Matthews, y ffermwr yn Aberbran Fawr, am ymarferoldeb sefydlu'r cnwd hyd at gynaeafu, marchnata a gwerthu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 50 - Ffermio gyda Will ‘Rock & Roll’ Evans
Ym mhennod 50, rydyn ni'n cwrdd â'r ffermwr, ysgrifennwr ar
Rhifyn 48 - Y Ffordd i Amaethyddiaeth Adfywiol
Yn y bennod hon, ry’n ni'n cwrdd â Sam Carey sydd yn y broses o
Rhifyn 47 - Cynhyrchu gwin o safon fyd-eang yng Nghymru
Mae Gwinllan White Castle wedi’i lleoli yng nghefn gwlad hyfryd