Welsh Government

Gyda'r diddordeb cynyddol mewn mentrau dewis pwmpeni eich hun (PYO) fel cyfle arallgyfeirio i ffermwyr, yn ddiweddar cynhaliodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad ar fferm  Aberbran Fawr ger Aberhonddu i drafod y pwyntiau allweddol i'w hystyried. Yn y bennod hon, clywn gan Chris Creed, ymgynghorydd garddwriaethol gydag ADAS, ac Andy Matthews, y ffermwr yn Aberbran Fawr, am ymarferoldeb sefydlu'r cnwd hyd at gynaeafu, marchnata a gwerthu.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 55 – 'Amrywiaeth sydd yn ysgogi canlyniadau busnes gwell' gyda Dr Delana Davies
Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n
Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams
Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n
Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn
Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn