Ym mhennod 50, rydyn ni'n cwrdd â'r ffermwr, ysgrifennwr ar cyflwynydd podlediad adnabyddus; Will Penri Evans. Mae Will yn ffermio gyda'i wraig a'i bedair merch ar Fferm Lower Eyton ger Wrecsam. Mae wedi dod yn ffigwr proffil uchel o fewn amaethyddiaeth y DU trwy gynnal Podlediad 'Rock & Roll farmer' a dod yn golofnydd rheolaidd gyda’r Farmers Weekly. Mae'n sôn am ei daith ffermio, cyrhaeddiad ac effaith hynod ei bodlediad a sut mae gallu, nid rhyw, yn bopeth o ran ffermio.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn
Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn
Rhifyn 52 - Masnachu Carbon - Y peryglon a'r cyfleoedd i ffermwyr
Gyda'r diddordeb cynyddol mewn masnachu carbon, mae Dr William
Rhifyn 51 - Ffermio'r llanw gyda Dan Pritchard
Mae gan ffermio mil o famogiaid ar forfa heli ei heriau a'i