Gyda'r diddordeb cynyddol mewn masnachu carbon, mae Dr William Stiles o Brifysgol Aberystwyth yn esbonio sut mae'r farchnad yn gweithio a beth yw'r cyfleoedd a'r peryglon y dylai ffermwyr fod yn ymwybodol ohonynt.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma
Rhifyn 61 - Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref
Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur
Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau
Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm